March 24, 2014

give me sun

par sauli, par gaismas apstākļiem, bagātām dienām, raibumiem, par vēsiem pustoņiem un bļikiem!
izslāpums pēc saules gaismas.

photo taken with Pentax K1000

No comments: