April 30, 2011

terrestrial radiocommunication


ik pa brīdim uzmācas sajūta, ka daudz kas ir nokaltis jau agrā pavasarī. izmiruši tie sapņi, kas saista kopā zemeslodes augšu un apagšu. un uzmācas dziesmas, kas pārlieku atbilst situācijām.


photomoldels: my brother and a friend of family - Artūrs

No comments: