February 12, 2011

wintersestajā nedēļas darba dienā,
kad esi novācis izstādi un pastrādājis Mākslas Akadēmijas dekorēšanā,
kad, no papīra stērbelēm taisot mākslu, saproti, ka tev dreb ceļgali,
kad, nesot planšetes, kas lielākas par pašu, uz Elizabetes ielas tevi pamatīgi iepļaukā vējš,
kad pusi mājupceļa nākas noiet atmuguriski,
ko gan vēl var vēlēties bez Omiņas vārītas tējas, rīta spriganuma
(un visa visa darāmā pazušanas no zemes virsas).

tā ir pagājušās nedēļas sestdiena -
drīmkeimtrū