November 29, 2010

eye blink 62

(author of paintings - unknown, but from JRRMV)
("efects" - defects of my analogue camera)

"dažreiz tev neliekas, ka laiks mūsu vietā pieņem lēmumus? pieņem. steidzina. dažreiz šķiet, ka tas ilgs mūžīgi." -citāts no filmas "Vaida Vasara"
 
  atvainojiet visi manus īsos ierakstus, domu koncentrātus un  pārlieko kodolību.
šis laiks pirms semestra nobeiguma, darbu skates, izstādes un žurnāla izdošanas, izsūcis no manis visbeidzamo spēka un skaidu prāta pilienu.
tas steidzina, bet steiga atņem arvien vairāk laika un spēka. kā apburtais loks - neredzu izeju, bet beigu beigās, ko gan es darītu bez šīs skriešanas (?), tā taču ir mana ikdiena, mana dzīve, pie kuras jau esmu pieradusi.

November 20, 2010

here comes the sun


vienīgā saule, ko pagaidām atrodu šajās, biezas miglas tītajās dienās, meklējama vakardienā.

lūk, mūsu vakardienas,
savādā sentimentā
(click click click)


model: my brother Rudolf

November 12, 2010

lost in dreams


nonsense
look, what does the dictionary say about my labels:


   dreamer ['dri:m¹]
- someone who is dreaming
- a person who escapes into a world of fantasy
- someone guided more by ideals than by practical considerations

dreamfully
- in a dreamy manner; '`She would look beautiful in the new dress,' Tommy said dreamily'

dreamy ['dri:m³]
- dreamy in mood or nature; 'a woolgathering moment'
- lacking spirit or liveliness; 'a lackadaisical attempt'; 'a languid mood'; 'a languid wave of the hand'; 'a hot languorous afternoon'
- quiet and relaxing; 'dreamy music'

(photos by our selfs - me, Rebeca and Elzbeth with LOMO camera)
 
 
 
 

November 5, 2010

maybe

viss ir kārtībā, tikai man tā neliekas.

(photo by Ann Dave)